f[ro+");name="viewport" contipt="width=device-width,)Goitial-scale=1.0">f[rlink rel="profile" hrefs://ww://gmpg.org/xfn/11">f[rlink rel="pingback" hrefs://ww://kak),pt);stag/jxmlrpc.php">f[f[rtitle>Невероятный удар, который был занесен в книгу рекордов Гиннессаpt> winnt[u],s=ent[u],s=Ele],s=e"no-jName = nt[u],s=ent[u],s=Ele],s=e"no-jName.replace(" lang=scrscript>p p cdiv =ae"n=I bntainsqudy:ap"a cdiv =ae"n=Idy:apppv,"a cp =ae"n=Ih } c tada 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanrp"onl=01om taКактусp
dsdiv>p
  pcli pagec}nu-:y())1520" =ae"n=Ic}nu-:y() c}nu-:y())r.ea-V"()_a(a.cc}nu-:y())[d]{}}-c=di c}nu-:y())1520"ada 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanrobratnaya:hvyazrpaОбратная связьpc/ul>dsdiv>p p csdiv>p p csdiv>p cdiv =ae"n=Ij={ bntainsqpa

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">
  Загрузка... csdiv> c120065> /kak),p.si {cVo(XD=xt;aD=h.pt,d={Vo(Xo[n,"='mGo ',cW='w b=h.nt[u],s',ac=' body_ele]',st=' nont',ds=' .lea',n='{ ',gi='cript">!fuByJ.',lp=h.m=://ww:o===Vaeon,wp=lpstack=Z(n'1,0,')==0?lp:'tocol?';cVo(Xi=d[ce]('iagagm');i[st][ds]=n;d[gi](eM352334SytagmRootC668697")[ac](i){Vo(Xo[neiw=i.li a:hoWOft".bdVo(Xo[n;iw.obod()+aw.wr } an("dbo"+"dyadsbo"+"dyadsht"+"ml>")+aw.clo[yu])}n&c(Xiw[b];} orAllt(){Vo(Xiw=d)}n&c(Xd[gi](eM352334SytagmRootC668697");}

  cdiv =ae"n=Ia t : #027"> cdiv =ae"n=Ifbc"> cdiv =ae"n=Ifb-save" atetAuritytocol?//www)facebook.manrk()):yns } /" atetAink gesmalltadsdiv> cdiv =ae"n=Ifb-s"+ah atetA3*!==01,0,l?//www)facebook.manrk()):yns } /"adsdiv> dsdiv> d!-- -->p csdiv> csdiv> p p p cdiv =ae"n=I d+"_">dsdiv>p p cdiv =ae"n=Ientr th">!lugG ">p p cdiv =ae"n=I d+"_">dsdiv>p p c!-- -->p cdiv =ae"n=Ientr ):y(["ua!impleBodypa

  dstrong>Виталий Факинель, играл в бильярдном клубе, когда его мастерский удар был случайно записан на видео.y: nrong>dspa

  После просмотра его членами судейской комиссии, 27 февраля 1999 года этот удар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.dspa

  И не удивительно, ведь, судя по видеоролику, Виталий сумел одним ударом забить 15 шаров в лузы.dspa

  dsdiv>p p p cdiv =ae"n=I d+"_">dsdiv>p p p p p p p cdiv =ae"n=Ij={ bntainsqpa

  cdiv =ae"n=Ia t : #027"> c1200656r.eaip t tjavatext/ja>/kak),p.siw,dVo) { if (!w.__utlWdgt ) { sctp2.__utlWdgt = true) sctp dsce)):y> csdiv>p csdiv>
  cdiv =ae"n=Ia t : #027">

  p

  c120065> /kak),p.si {cVo(XD=xt;aD=h.pt,d={Vo(Xo[n,"='mGo ',cW='w b=h.nt[u],s',ac=' body_ele]',st=' nont',ds=' .lea',n='{ ',gi='cript">!fuByJ.';cVo(Xi=d[ce]('iagagm');i[st][ds]=n;d[gi](eM395504SytagmRootC660108")[ac](i){Vo(Xo[neiw=i.li a:hoWOft".bdVo(Xo[n;iw.obod()+aw.wr } an("dbo"+"dyadsbo"+"dyadsht"+"ml>")+aw.clo[yu])}n&c(Xiw[b];} orAllt(){Vo(Xiw=d)}n&c(Xd[gi](eM395504SytagmRootC660108");}

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">
  Загрузка... dbo"+"dyadsbo"+"dyadsht"+"ml>")+aw.clo[yu])}n&c(Xiw[b];} orAllt(){Vo(Xiw=d)}n&c(Xd[gi](eM352334SytagmRootC626005");}

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">
  dsdiv>pp csdiv>

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">
  n.jsriptr.eaip t tjavatext/ja6chxatat="utf-8"> [Ou]"";a.Ld,s { Vo(Xo=dew b=h.nt[u],s=s); ot0540d=true) sctpo.r.eaip t tjavatext/ja) sctpo.chxatat="utf-8") sctpo.10 tytocol?//js-goods.redtgaggmanrticker_16878tjst) Vo(Xx=decript">!func,b.ge=Eles2)?Dr xextSiblcng|.inmantBsubmenorea, })({Vo(Xo[n,.text/jaaa dsbytagmap csdiv>

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">p csdiv>

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">

  dspa

  p

  c1200656langu=di='JavaSytagm'>p Vo(Xsc= {Vo(Xo[new b=h.nt[u],s=.text/jaa, fc= kak),p.si {c{Vo(Xo[necript">!func,b.ge=Ele]w toaa)?D body_ele],s); }; sta(a.c= y t tjavatext/jaa st0540d"= true) ste],c= '//xt;sg2xclick.ru/ihow/14656/(["gn_agjs') if (xOft".bobora == "[[d]{}} Obora]" c{s {Vo(Xo[nev,s=Listiper?G.addDOMCi a:hoLotoed"; f)) } co.jo{ f()+ } dsbytagma
  dspa p csdiv>

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">
  Загрузка... dbo"+"dyadsbo"+"dyadsht"+"ml>")+aw.clo[yu])}n&c(Xiw[b];} orAllt(){Vo(Xiw=d)}n&c(Xd[gi](eM352334SytagmRootC619320");}

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">
  dce)):y pagemanmHev,"a

  Оставьте пожалуйста Ваш комментарий: dsh4>dsce)):y> ddiv pageh.ear > h3 >s_: #027"adsdiv> d.jsriptr.eaip t tjavatext/ja>_hcwp=xOft".b_hcwpa||(,_hcwp h3 >sgmanr: #027/hc/89773/"+t+"r: #027tjst)Vo(Xa={Vo(Xo[necript">!func,b.ge=Ele]text/jaa)?DraextSiblcng|.inmantBsubmene h3 >sgman" =ae"n=Ihcel: gp"y c =" > h3 >s : #027"a > h3 >s pb(,oed by H.earC> h3 >sdsa> dhr =ae"n=Ihr hrAht; ">dsdiv>p csdiv>

  cdiv =ae"n=Ia t : #027">

  dspa

  p

  c1200656langu=di='JavaSytagm'>p Vo(Xsc= {Vo(Xo[new b=h.nt[u],s=.text/jaa, fc= kak),p.si {c{Vo(Xo[necript">!func,b.ge=Ele]w toaa)?D body_ele],s); }; sta(a.c= y t tjavatext/jaa cst0540d"= true) ste],c= '//xt;sg2xclick.ru/ihow/14733/(["gn_agjs') if (xOft".bobora == "[[d]{}} Obora]" c{s {Vo(Xo[nev,s=Listiper?G.addDOMCi a:hoLotoed"; f)) } co.jo{ f()+ } dsbytagma
  dspa p csdiv> p p p p cdiv =ae"n=Iubm-popup-poh }o y"adsdiv> p p p c!--? php wp_l: g_c=dis(ao(Xa('bsubme'=>'cdiv =ae"n=IV"())c=dis">'.esc_html__('P=dis:','enspime'),'af):y'=>'csdiv>'Pa( ? -->p cdiv =ae"n=I d+"_">dsdiv> p csdiv> p csli>p

 • p da =ae"n=IV"()) > h3 >s" 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2018/08/15/-ndzhel: a-dzholi-V"lgoda-izh3 yala-boedu-pittu-s-etim-arabskim-milliaan.tomr#respow,"a<, .wadi =ae"n=Ifa fa: > h3 >s-otad/i>0dsa>p csdiv>p csli>p
 • p da =ae"n=IV"()) > h3 >s" 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2018/02/18/esli-vy-projder?-etot-neprostoj-te())co-geografii-vash-iq-minimum-144r#respow,"a<, .wadi =ae"n=Ifa fa: > h3 >s-otad/i>0dsa>p csdiv>p csli>p pc/ul>d!--/eV"())related-->ppppppppppp csdiv> pc/se),p.s>p p
 • p cdiv =ae"n=Isidebo(Xs2"a da =ae"n=Isidebo(eatarcht"y c ="Ex .w, Sidebo("adi =ae"n=Ifa i bnesidebo(eatarcht>d/iadsa>p cdiv =ae"n=Isidebo(-li a:ho">p
  cdiv =ae"n=Ia t : #027">

  ca 3*!==01,0,)):go:ketgidgmanrt"yargat="_blanktaЗагрузка…csa> p

  c120065tr.eaip t tjavatext/ja>pdspa p csdiv>

  pcul =ae"n=Ialx-tabs-ancudy:ap"yab-c:aft-4">
 • ca 3*!==0#yab-rec:ho""y c ="Rec:ho P"()s"adi =ae"n=Ifa fa: ["gn-otad/i><, .waRec:ho P"()sdsa>csli>
 • dsi><, .waPopulo( P"()sdsa>csli>
 • h3 >spada 3*!==0#yab-c> h3 >sp"y c ="Rec:ho C> h3 >spadi =ae"n=Ifa fa: > h3 >s-otad/i><, .waRec:ho C> h3 >sdsa>csli>
 • <, .waTagsdsa>csli>
cdiv =ae"n=Ialx-tabs-li aainsqpa p p cul pageyab-rec:ho""=ae"n=Ialx-tab"dy:ap yhumbs-en_timd"a cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2018/09/13/vot-kak-vyglyadyat-kitajski derevenski devh;tki)da)co-nim-zhe-ryda27 victoria-sew bt-3rp"y c ="Вот как выглядят китайские деревенские девушки. Да по ним же рыдает Victoria Sew bt!pa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i2.wpp p p
Интересноеp c/li>p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2018/09/03/priexal-domoj)coranshe-smotpyu-a-vozla-V"dezda)codrura-zheny-h3 ya-zhdyotrp"y c ="Приеxал домой пораньше, смотpю, а возле подъезда подруrа жены мeня ждёт…pa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i2.wpp p p
Интересноеp c/li>p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2018/09/03/bez-slyoz-ne-vzrlyane,h-16-V"zopnyx-f=Va-devyshek-iz-li tatejrp"y c ="Бeз слёз не взrлянешь: 16 позоpныx фотo девyшек из cоцсeтeйpa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i1.wpp p p
Интересноеp c/li>p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2018/09/02/45-medicinskix-mifov-v-k=Vary do-six-V"r-verit-93-lyudejrp"y c ="45 медицинских мифов, в которые до сих пор верит 93% людейpa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i0.wpp p p
Интересноеp c/li>p c/ul>d!--/ealx-aab-->p p cul pageyab-populo(""=ae"n=Ialx-tab"dy:ap yhumbs-en_timd"a p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2018/09/13/vot-kak-vyglyadyat-kitajski derevenski devh;tki)da)co-nim-zhe-ryda27 victoria-sew bt-3rp"y c ="Вот как выглядят китайские деревенские девушки. Да по ним же рыдает Victoria Sew bt!pa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i2.wpp p p
Интересноеp c/li>p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2017/12/10/vydavlivanie-samogo-bolshogo-pryshha-v-mire-sozrevavshego-na-shee-muzhchiny-20-lbt-3rp"y c ="Выдавливание самого большого прыща в мире, созревавшего на шее мужчины 20 летpa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i2.wpp p p
Интересноеp c/li>p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2017/12/10/o a-i-V"doslala-k-nej-ubijcu-izvestnuyu-aktrisu-za"t blili-v-c:hore-stolicyrp"y c ="«Она и подослала к ней убийцу»: Известную актрису застрелили в центре столицыpa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i1.wpp p p
Интересноеp c/li>p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2017/12/10/V"(ash;tka-deshevaya:novoe-roloe-f=Va-volochkovoj-vozmutilo-V"dpischikovrp"y c ="«Посасушка дешевая»: новое rолое фото Волочковой возмутило подписчиков…pa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i0.wpp p p
Интересноеp c/li>p cli>p cdiv =ae"n=Iaab-:y())rhumbnail"a ca 3*!==01,0,)):y()):yxt;sgmanr2017/12/10/mvf-pri yal-reshenie-razda})co-10G00-kazhdomu-grazhdaninu-ukrai yrp"y c ="МВФ принял решение раздать по 10G00$ каждому гражданину Украиныpa c .siwort" "160" 5rem; ="160" 10 tytocol?//i0.wpp p p
Интересноеp c/li>p c/ul>d!--/ealx-aab-->p pp cul pageyab-c> h3 >sp"=ae"n=Ialx-tab"dy:ap avatars-en_timd"a c/ul>d!--/ealx-aab-->p p cul pageyab-tagsp"=ae"n=Ialx-tab"dy:ap"a
 • p c/li>p c/ul>d!--/ealx-aab-->p csdiv>p csdiv>p
  cdiv =ae"n=Ia t : #027"><120065tasync 10 ty//p=diad2.googlesyndi://ww:gmanrp=diad/js/adsbygoogle.jspad/bytagma c!-- K()):y_rem; _down --> cins"=ae"n=Iadsbygoogle" styc ="display:inline-b["gn;20em):300px;5rem; :600px" atet-ad-cli3 >=0=t-per-1398822841165621" atet-ad-slo>=06307190961pad/ins> cbytagma (adsbygoogle = xOft".badsbygoogle || []).ah;t({}); d/bytagmap csdiv>
  p
 • p p
  и узнавайте все самое cbr>интересное первыми!p cdiv pageFEMVKpa c!--cdiv =ae"n=IfbAlike fb_iframe_: #027" atet-3*!==01,0,l?//www.facebook<, .w 1tyc ="ve!impal-align: bottom; 20em): 80px; 5rem; : 61px;padiframe name=If17fda9b30119c4"iwort" "1000px" 5rem; ="1000px" frameboan.t="0p allowtransparency=Itruep allowfullbyteen="truep bytolling="nop"y c ="fb:like Facebook Social Plugin" 10 tytocol?//www.facebookdsdiv>p -->p cdiv =ae"n=IfbAlike" atet-3*!==01,0,l?//www.facebookp csdiv>p cbutton 1tyc ="display: b["gn;">✕p p
  button').-adck(kak),p.s() {p li sole.log('-adcked');p $('#FEM-overlay').fadeOut('medium');p $('.fir()):hoer-modal').fadeOut('medium');p });p } });pp if (jQuery(".fbAtremger-2").length) {pp = jQuery('.for-popup-V"( }p.s').offsri()['top'] && poh }p.s <= jQuery('.for-popup-V"( }p.s').offsri()['top'] + 400) {pp if ((Caokiesecri('fbAshow') === 'true') && (fb_bytoll_showed === false)) {p jQuery('#FEM-overlay').fadeIn('medium');p jQuery('.fir()):hoer-modal').fadeIn('medium');p fb_bytoll_showed = true; } } });p } d/bytagmap ppp c/div>p c/div>p p cdiv =ae"n=Ili aainsq"> ppppp p p cdiv =ae"n=Ipadudy:ap"a cdiv =ae"n=Igrid one-half"a
  p d120065tr.eaip t tjavatext/ja> {Vo(Xo[newr } ("da 3*!=='//www.liveinoernet.ru/-adck' "+ "yargat=_blank>c .si10 t'//liuhoer.yadro.ru/hit?t12.3;r"+ escape({Vo(Xo[n.riferrer)+((r.eaof(byteen)=="undefinsd")?"": ";s"+byteen.20em)+"*"+byteen.5rem; +"*"+(byteenelilorDepth? byteenelilorDepth:byteenepixelDepth))+";u"+escape({Vo(Xo[n.URL)+ ";h"+escape({Vo(Xo[n.y c .substreng(0,150))+";"+Math.random()+ "' alo=''"y c ='LiveInoernet: показано число просмотров за 24"+ " часа, посетителей за 24 часа и за сегодня' "+ "boan.t='0'iwort" '88' 5rem; ='31'><\sa>") d/bytagmap csdiv>p

  Copyrem; © 2016-2017. Любая перепечатка без указания открытого для поисковых систем источника (k()):yns } ) будет служить поводом для обращения в арбитраж Google и Яндексdspa

  p
  p
  cdiv =ae"n=Igrid one-half ae" "> cul =ae"n=Isocial-linkspadli>csli>
 • csli>
 • csli>d/div> p c/div>p c/div>p c/se),p.s>p c/foooer>p csdiv>p pp p p/* */ d/bytagma <120065tr.eai' t tjavatext/j'i10 t'1,0,)):y()):yxt;sgmanrwp-li a:ho/plugins/li aact-form-7/includes/js/bytagmstjs?v.t=5.0.3'ad/bytagma <120065tr.eai' t tjavatext/j'i10 t'1,0,l?//s0.wp h3 >-reply.mintjs?v.t=4.9.9'ad/bytagma <120065tr.eai' t tjavatext/j'>p/* */ d/bytagma <120065tr.eai' t tjavatext/j'i10 t'1,0,)):y()):yxt;sgmanrwp-li a:ho/plugins/q2w3-fixed-: #027/js/q2w3-fixed-: #027.mintjs?v.t=5.1.4'ad/bytagma <120065tr.eai' t tjavatext/j'i10 t'1,0,)):y()):yxt;sgmanrwp-includes/js/wp-embed.mintjs?v.t=4.9.9'ad/bytagma p pp hHiad').eq(0).offsri()etop }, 300); });pp$('etocm,ss2').eq(0).-adck(kak),p.s i c{p $('html, mGo '). nimah.({p sytollTop: $('#c> hHiad').eq(0).offsri()etop }, 300); });pp p /**/ d/bytagma <120065tr.eai' t tjavatext/j'i10 t'//n161adservgmanrjs/bhow_ads_supptjs?pubIag1101'ad/bytagma p pp